optAd360 AI Engine

Tạo lợi nhuận từ nội dung web của bạn với công nghệ đột phá

optAd360 - AI Engine

optAd360 AI Engine cải thiện quá trình kiếm tiền trong khi duy trì trải nghiệm tích cực cho người dùng. Công nghệ dựa trên học máy optAd360 AI Engine cho phép phân tích và tối ưu hóa, và do đó tăng trung bình 35% thu nhập từ việc bán không gian quảng cáo trên trang web của bạn.

Phân tích tự động nội dung và bố cục trang web cho phép tối ưu không ngừng không gian quảng cáo để bán trong mô hình quảng cáo tự động hóa. Điều này có nghĩa là những thay đổi về thiết kế trang web của bạn hoặc thói quen của khách truy cập đều được tích hợp vào các giải pháp đề xuất với công nghệ optAd360 AI Engine.

One Tag
Programmatic
Solution

optAd360 AI Engine quản lý việc bán không gian quảng cáo trên trang web. Tự động chọn các nhà cung cấp giải pháp công nghệ (Supply Side Platform – SSP), xem xét sự phổ biến và nhu cầu về các định dạng cụ thể trong một khu vực cụ thể trên thế giới. Do đó, bạn có thể chắc chắn rằng các quảng cáo hiển thị trên trang của bạn phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Công nghệ cũng lựa chọn chiến lược bán hàng và loại phiên đấu giá theo hình thức tự động hóa. Nhờ các phương pháp khác nhau để tối ưu quy trình bán hàng, bạn có thể đạt được RPM cao nhất có thể. optAd360 AI Engine cho phép áp dụng các sản phẩm cho phép triển khai bố cục quảng cáo linh hoạt, đạt được số lượt hiển thị quảng cáo tối đa hoặc khôi phục những lượt hiển thị quảng cáo đã mất. Hiệu suất của các công cụ công nghệ thích hợp có tác động đáng kể đến sự tăng trưởng thu nhập của bạn.

Các giải pháp công nghệ mới nhất không nhất thiết phải là các kịch bản phức tạp. Công nghệ của chúng tôi chỉ yêu cầu triển khai một thẻ duy nhất mà không cần thay đổi gì. Do đó, việc triển khai sản phẩm và thực hiện các điều chỉnh diễn ra mà không cần can thiệp vào mã nguồn trang web của nhà phát triển. Điều này tối ưu quy trình tối ưu hóa trang web, loại bỏ rủi ro của lỗi và tiết kiệm thời gian của bạn.

Càng đơn giản, càng hiệu quả!

Tính năng

Plug and Play

Plug and Play

Triển khai dễ dàng các giải pháp kiếm tiền

Để khai thác tiềm năng thực sự của trang web của bạn, bạn chỉ cần đặt một thẻ duy nhất trong phần của tài liệu HTML của trang web của bạn. Đây là một cách đơn giản để triển khai các sản phẩm trên trang web.

Flexible <br />
ad layout

Flexible
ad layout

Quảng cáo thiết kế phù hợp với trang web của bạn

Bố cục quảng cáo được tạo dựa trên đặc điểm cụ thể của trang web, hành vi của người dùng và thiết bị hiển thị. Điều này cho phép lựa chọn và triển khai tự động các định dạng quảng cáo (hiển thị, video hoặc native) và tăng cường khả năng kiếm tiền hiệu quả hơn. Lựa chọn tối ưu các đơn vị quảng cáo phù hợp tăng giá trị không gian quảng cáo trên trang web của bạn, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của bạn.

Smart Refresh

Smart Refresh

Tăng số lượt hiển thị quảng cáo

optAd360 AI Engine tăng số lượt hiển thị quảng cáo bằng cách phát hiện các vị trí quảng cáo trong tầm nhìn hoạt động của người dùng. Quảng cáo nằm ở những vị trí đó sẽ được làm mới bằng thuật toán thông minh, đồng thời duy trì trải nghiệm tích cực của khách truy cập trang web.

Header Bidding

Header Bidding

Đạt được giá cao nhất trong phiên đấu giá

Quá trình bán không gian quảng cáo trong đấu giá tiêu đề mà các đề nghị được gửi bởi Supply Side Platform (SSP) được so sánh trong thời gian thực trước khi phiên đấu giá chiến thắng được gửi đến Ad Server. Sự tích hợp đồng thời của nhiều SSP hàng đầu cho phép bạn có được CPM (Chi phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị) tốt nhất, do đó thực hiện việc kiếm tiền hiệu quả hơn từ trang web của bạn.

Reports 24/7

Reports 24/7

Dữ liệu luôn sẵn sàng

Truy cập thông tin hiện tại về việc bán không gian quảng cáo trên trang web của bạn suốt ngày đêm. Bạn có thể theo dõi doanh thu, số lượt hiển thị quả.

Private <br />
Marketplace

Private
Marketplace

Tìm đúng nhà quảng cáo

Không gian ảo để tổ chức phiên đấu giá với nhà quảng cáo trong mô hình đấu giá thời gian thực (RTB). Lợi ích chính của nó là bạn quyết định ai có thể tham gia phiên đấu giá cho không gian quảng cáo của bạn. Cách thức này đảm bảo tính minh bạch của các điều khoản đàm phán với các nhà cung cấp quảng cáo và cho phép bạn thiết lập mức giá cao hơn, thuận lợi hơn.

Programmatic <br />
Guaranteed

Programmatic
Guaranteed

Đảm bảo giá và hiển thị

Mô hình bán hàng không qua đấu giá này tương đồng nhất với các phương pháp truyền thống, trong đó một số lượt hiển thị quảng cáo được bán với mức giá định trước. Nhờ giải pháp này, bạn có thể chắc chắn với mức giá nào và trong khoảng thời gian nào các nhà quảng cáo được chọn sẽ mua số lượt hiển thị quảng cáo đã được khai báo trên trang web của bạn.

Xem những sản phẩm của chúng tôi

Revenue Booster

Revenue Booster

Recovery Tool

Recovery Tool

optAd360 CMP

optAd360 CMP

Ad Mapper

Ad Mapper
Taveevat Savetjindakorn
Manoj Meena
Tania Rusinkevych
Peter Nagy
Sofikul Alam
Nicolas Diaz
Rakasiwi P. Putra
Roberto Fuentes
Arief Rizqi Masardi

Their exceptional products and services have consistently exceeded our expectations. optAd360 demonstrates a remarkable level of professionalism, reliability, and attention to detail, ensuring that our needs are always met with utmost care. Their prompt communication, efficient delivery, and fast payout have been invaluable to our publishers.

Taveevat Savetjindakorn
Founder and CEO of Positiv Digital

Our experience with optAd360 is truly exceptional! Their professionalism, reliability, and meticulous attention to detail have consistently surpassed our expectations. Special thanks to our dedicated Account Manager, Aldo, for his invaluable support. We highly recommend optAd360 to any publisher seeking a top-notch partner. Their prompt communication, efficient delivery, and fast payout system have been instrumental in our success!

Manoj Meena
Founder and CEO of Timesbull.com

We have started working with optAd360 recently, but even in this short period, we have achieved good results. Our manager responds very quickly to our requests, so we can experiment with formats and choose only the best for us. We are grateful for the efficient work, valuable recommendations, and personal approach.

Tania Rusinkevych
Рroduct owner at 24TV media group

Thanks to cooperation with optAd360, we managed to optimize our advertising space and significantly increase its potential. We appreciate their professional approach and seamless collaboration.

Peter Nagy
Product Specialist at Profesia.sk

optAd360 stands out for unwavering commitment to their clients’ success. I am impressed by their level of dedication and professionalism. My account manager, Steffi, has not only streamlined my operations but also significantly improved my revenue outcomes. I recommend optAd360 to anyone seeking a reliable monetization partner!

Sofikul Alam
Owner of crewbase.net

For us, starting to work with optAd360 meant being able to cover our inventory in a better way and thus have better monetization of the remaining inventory. We appreciate the professionalism, dedication, and closeness they have with us to grow in new businesses.

Nicolas Diaz
Operations - Computer Engineer at Mas Medios Chile

The Publisher Success Manager, Esther at optAd360, was responsive and helpful, and the performance was above and beyond our expectations.

Rakasiwi P. Putra
Head of Programmatic Partnership at Detik Network

optAd360 caught my attention when I saw the way their ads work. They broadened my horizons in Ad Exchange technology and helped to meet my goals by increasing my revenue. Thanks to their Ad Revenue Index, I understood market fluctuations. Above all, I appreciate the transparency and support at all times.

Roberto Fuentes
Chief Technology Officer at Tolucalabellacd.com

Troubleshoot service, fast response, great insight, and willingness to share are why optAd360’s advertising optimization works well.

Arief Rizqi Masardi
Ads Ops Manager at Detik.com

Đăng ký vào mạng lưới optAd360

Tăng doanh thu quảng cáo của bạn!

Trở thành những nhà xuất bản hài lòng nhờ vào việc tối ưu hóa không gian quảng cáo với công nghệ của chúng tôi, đã bắt đầu tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Đăng ký