Bidlogic

Giúp tăng đột phá doanh thu từ trò chơi di động và ứng dụng của bạn.

Công nghệ Bidlogic tự động hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý trung gian quảng cáo trên thiết bị di động.

Tăng doanh thu từ game hoặc ứng dụng di động

Bidlogic tự động hóa các hoạt động tạo thu nhập từ quảng cáo để đạt được lợi nhuận cao nhất từ mỗi lần hiển thị quảng cáo một cách an toàn và dễ tích hợp. Công nghệ này giúp nhà phát triển ứng dụng di động tăng đáng kể eCPM và AD ARPDAU (trong một số trường hợp, lên đến 50%).

Công nghệ Bidlogic kết hợp các phương pháp tối ưu hóa thu nhập từ ứng dụng hiệu quả nhất – đấu giá thời gian thực và các phương pháp truyền thống, kiểm tra A/B, quản lý các trường hợp eCPM thường xuyên và các thuật toán có chức năng điều chỉnh theo hiệu suất và cấu trúc riêng của ứng dụng.

Tích hợp dễ dàng và bảng điều khiển trực quan

Để tăng doanh thu quảng cáo và tiết kiệm thời gian bạn tiêu tốn để quản lý các quy trình tương ứng một cách thủ công, bạn chỉ cần liên kết bảng điều khiển Bidlogic với tài khoản trung gian quảng cáo của bạn (ironSource LevelPlay hoặc AppLovin MAX). Bảng điều khiển này được bảo mật, dễ sử dụng và cho phép bạn theo dõi hiệu quả về tối ưu hóa thu nhập hàng ngày.

Những gì bạn có thể đạt được:

Tăng đáng kể lợi nhuận từ việc kiếm tiền qua quảng cáo trong trò chơi di động và ứng dụng của bạn.

Các thuật toán tự động tối ưu hóa hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo.

Truy cập vào bảng điều khiển toàn diện để theo dõi hiệu suất quảng cáo trong trò chơi của bạn.

Tiết kiệm thời gian thường phải dành để quản lý quá trình trung gian quảng cáo theo cách thủ công.

Quá trình tích hợp đơn giản, không cần mã hóa bổ sung.

Các định dạng quảng cáo đã được chứng minh hiệu quả cho trò chơi di động (Rewarded Video, Interstitial và Banner).

Tìm hiểu công nghệ Bidlogic

Xem cách nó có thể nâng cao việc tạo thu nhập từ trò chơi di động hoặc ứng dụng của bạn!

Tìm hiểu thêm

Xem các sản phẩm khác

Revenue Booster

Revenue Booster

Recovery Tool

Recovery Tool

optAd360 CMP

optAd360 CMP

Ad Mapper

Ad Mapper

Ad Revenue Index

Ad Revenue Index
Taveevat Savetjindakorn
Manoj Meena
Tania Rusinkevych
Peter Nagy
Sofikul Alam
Nicolas Diaz
Rakasiwi P. Putra
Roberto Fuentes
Arief Rizqi Masardi

Their exceptional products and services have consistently exceeded our expectations. optAd360 demonstrates a remarkable level of professionalism, reliability, and attention to detail, ensuring that our needs are always met with utmost care. Their prompt communication, efficient delivery, and fast payout have been invaluable to our publishers.

Taveevat Savetjindakorn
Founder and CEO of Positiv Digital

Our experience with optAd360 is truly exceptional! Their professionalism, reliability, and meticulous attention to detail have consistently surpassed our expectations. Special thanks to our dedicated Account Manager, Aldo, for his invaluable support. We highly recommend optAd360 to any publisher seeking a top-notch partner. Their prompt communication, efficient delivery, and fast payout system have been instrumental in our success!

Manoj Meena
Founder and CEO of Timesbull.com

We have started working with optAd360 recently, but even in this short period, we have achieved good results. Our manager responds very quickly to our requests, so we can experiment with formats and choose only the best for us. We are grateful for the efficient work, valuable recommendations, and personal approach.

Tania Rusinkevych
Рroduct owner at 24TV media group

Thanks to cooperation with optAd360, we managed to optimize our advertising space and significantly increase its potential. We appreciate their professional approach and seamless collaboration.

Peter Nagy
Product Specialist at Profesia.sk

optAd360 stands out for unwavering commitment to their clients’ success. I am impressed by their level of dedication and professionalism. My account manager, Steffi, has not only streamlined my operations but also significantly improved my revenue outcomes. I recommend optAd360 to anyone seeking a reliable monetization partner!

Sofikul Alam
Owner of crewbase.net

For us, starting to work with optAd360 meant being able to cover our inventory in a better way and thus have better monetization of the remaining inventory. We appreciate the professionalism, dedication, and closeness they have with us to grow in new businesses.

Nicolas Diaz
Operations - Computer Engineer at Mas Medios Chile

The Publisher Success Manager, Esther at optAd360, was responsive and helpful, and the performance was above and beyond our expectations.

Rakasiwi P. Putra
Head of Programmatic Partnership at Detik Network

optAd360 caught my attention when I saw the way their ads work. They broadened my horizons in Ad Exchange technology and helped to meet my goals by increasing my revenue. Thanks to their Ad Revenue Index, I understood market fluctuations. Above all, I appreciate the transparency and support at all times.

Roberto Fuentes
Chief Technology Officer at Tolucalabellacd.com

Troubleshoot service, fast response, great insight, and willingness to share are why optAd360’s advertising optimization works well.

Arief Rizqi Masardi
Ads Ops Manager at Detik.com

Đăng ký vào mạng lưới optAd360

Tăng doanh thu quảng cáo của bạn!

Trở thành những nhà xuất bản hài lòng nhờ vào việc tối ưu hóa không gian quảng cáo với công nghệ của chúng tôi, đã bắt đầu tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Đăng ký