Case studies

Đây là cách chúng tôi đã giúp các nhà xuất bản của chúng tôi!

Hãy xem những giải pháp chúng tôi đã sử dụng để giúp nhà xuất bản giải quyết các vấn đề và tăng thu nhập từ việc kiếm tiền từ nội dung trực tuyến.

Wykop

Wykop.pl là một trang web mạng xã hội của Ba Lan có tiềm năng lớn, nhưng đã bị hạn chế do loại nội dung của nó. Một phần lớn nội dung trên trang web này được tạo ra bởi người dùng, làm cho việc kiếm tiền từ nó khó khăn bằng các phương pháp thông thường. Điều này cũng gây vi phạm chính sách của nhiều hệ thống quảng cáo, dẫn đến thu nhập không đáng kỳ vọng. Một trang web lớn như Wykop.pl cần những giải pháp giúp tạo ra lợi nhuận cao trong khi tuân thủ các quy tắc của các SSPs đã được lựa chọn.

Đọc thêm
WRC Motorsport and Beyond

WRC Motorsport & Beyond là một trang web ô tô Ba Lan liên quan đến tạp chí Magazyn Rajdowy WRC. Nó được tạo ra bởi những chuyên gia mà phương tiện giao thông, thể thao và công nghệ là đam mê thực sự. Các dịch vụ kiếm tiền đã được áp dụng trước đây không luôn có lợi cho WRC và nhà xuất bản không hài lòng với lợi nhuận thu được từ nỗ lực quảng cáo. Trang web cần các giải pháp có thể tận dụng hoàn toàn tiềm năng của nó và mang lại thu nhập bổ sung.

Đọc thêm
Dziennik Wschodni

Dziennik Wschodni là một cơ quan tin tức khu vực ở tỉnh Lubelskie. Đây là nguồn thông tin về các chủ đề và sự kiện khác nhau ở miền đông Ba Lan. Ngoài mong muốn tăng doanh thu của trang web, vấn đề chính của nhà xuất bản là việc quản lý phức tạp các chiến dịch trực tiếp. Ông cũng cần truy cập vào số liệu tài chính để kiểm soát quá trình tiếp thị của mình.

Đọc thêm
Taveevat Savetjindakorn
Manoj Meena
Tania Rusinkevych
Peter Nagy
Sofikul Alam
Nicolas Diaz
Rakasiwi P. Putra
Roberto Fuentes
Arief Rizqi Masardi

Their exceptional products and services have consistently exceeded our expectations. optAd360 demonstrates a remarkable level of professionalism, reliability, and attention to detail, ensuring that our needs are always met with utmost care. Their prompt communication, efficient delivery, and fast payout have been invaluable to our publishers.

Taveevat Savetjindakorn
Founder and CEO of Positiv Digital

Our experience with optAd360 is truly exceptional! Their professionalism, reliability, and meticulous attention to detail have consistently surpassed our expectations. Special thanks to our dedicated Account Manager, Aldo, for his invaluable support. We highly recommend optAd360 to any publisher seeking a top-notch partner. Their prompt communication, efficient delivery, and fast payout system have been instrumental in our success!

Manoj Meena
Founder and CEO of Timesbull.com

We have started working with optAd360 recently, but even in this short period, we have achieved good results. Our manager responds very quickly to our requests, so we can experiment with formats and choose only the best for us. We are grateful for the efficient work, valuable recommendations, and personal approach.

Tania Rusinkevych
Рroduct owner at 24TV media group

Thanks to cooperation with optAd360, we managed to optimize our advertising space and significantly increase its potential. We appreciate their professional approach and seamless collaboration.

Peter Nagy
Product Specialist at Profesia.sk

optAd360 stands out for unwavering commitment to their clients’ success. I am impressed by their level of dedication and professionalism. My account manager, Steffi, has not only streamlined my operations but also significantly improved my revenue outcomes. I recommend optAd360 to anyone seeking a reliable monetization partner!

Sofikul Alam
Owner of crewbase.net

For us, starting to work with optAd360 meant being able to cover our inventory in a better way and thus have better monetization of the remaining inventory. We appreciate the professionalism, dedication, and closeness they have with us to grow in new businesses.

Nicolas Diaz
Operations - Computer Engineer at Mas Medios Chile

The Publisher Success Manager, Esther at optAd360, was responsive and helpful, and the performance was above and beyond our expectations.

Rakasiwi P. Putra
Head of Programmatic Partnership at Detik Network

optAd360 caught my attention when I saw the way their ads work. They broadened my horizons in Ad Exchange technology and helped to meet my goals by increasing my revenue. Thanks to their Ad Revenue Index, I understood market fluctuations. Above all, I appreciate the transparency and support at all times.

Roberto Fuentes
Chief Technology Officer at Tolucalabellacd.com

Troubleshoot service, fast response, great insight, and willingness to share are why optAd360’s advertising optimization works well.

Arief Rizqi Masardi
Ads Ops Manager at Detik.com

Earned for publishers

22.200.000 USD

thu nhập cho nhà xuất bản của chúng tôi trong năm 2022

Mobile applications

Hơn 4000

trang web và ứng dụng di động trên toàn thế giới

Users

14 tỷ

lượt hiển thị quảng cáo mỗi tháng

Our team

90 người

Đội ngũ của chúng tôi có hơn

Đăng ký vào mạng lưới optAd360

Tăng doanh thu quảng cáo của bạn!

Trở thành những nhà xuất bản hài lòng nhờ vào việc tối ưu hóa không gian quảng cáo với công nghệ của chúng tôi, đã bắt đầu tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Đăng ký