BẮT ĐẦU KIẾM NHIỀU HƠN

Tham gia mạng lưới optAd360

1

Thông tin cơ bản

2

Dữ liệu cá nhân

3

Trang web / Ứng dụng di động

4

Tóm tắt

Bạn muốn tạo thu nhập từ cái gì?

{- file.name -}

Thông tin chung

Tên

{- general.first_name -}

Họ

{- general.last_name -}

Địa chỉ email

{- general.email -}

Số điện thoại

{- general.phone -}

Ngôn ngữ liên hệ ưu tiên

{- general.language.t_name -}

Bạn biết về chúng tôi như thế nào?

{- general.t_referral -}

Dữ liệu cá nhân

Công ty

{- personal.company -}

Địa chỉ

{- personal.address -}

Thành phố

{- personal.city -}

Mã bưu chính

{- personal.postal_code -}

Quốc gia

{- personal.t_country -}

Đơn vị tiền thanh toán

{- personal.t_currency -}

{- item.type=='site' ? 'Trang web' : 'Ứng dụng di động' -}

{- item.type=='site' ? '\u0110\u1ECBa\u0020ch\u1EC9\u0020trang\u0020web' : 'Li\u00EAn\u0020k\u1EBFt\u0020\u0111\u1EBFn\u0020\u1EE9ng\u0020d\u1EE5ng' -}

{- item.url -}

{- item.type=='site' ? 'N\u0103m\u0020ra\u0020m\u1EAFt\u0020trang\u0020web' : 'N\u0103m\u0020ra\u0020m\u1EAFt\u0020\u1EE9ng\u0020d\u1EE5ng' -}

{- item.age -}

Số lượt xem trang hàng tháng

{- item.t_page_views -}

Danh mục IAB

{- cat -}

Dữ liệu cá nhân được cung cấp trong biểu mẫu sẽ được xử lý bởi công ty Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. chỉ để trả lời các câu hỏi gửi qua biểu mẫu này. Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân có trong Chính sách bảo mật..

Chúng tôi sẵn sàng làm việc với nhà xuất bản trên toàn cầu

Chúng tôi hỗ trợ bằng 17 loại ngôn ngữ

 • United Kingdom
 • Spain
 • Portugal
 • France
 • Italy
 • Germany
 • Poland
 • Russian Federation
 • Ukraine
 • Turkey
 • Korea
 • Japan
 • Thailand
 • Viet - Nam
 • Philippines
 • Indonesia